fredag 23 september 2011

Alternativ till tandreglering tystas ner


Jag fortsätter på temat från föregående post, nämligen hur det kan komma sig att Orthotropics och framåtflyttning/expandering av käkar inte har fått så stor spridning ännu. Jag tycker dessa saker är bra att känna till då många undrar varför alternativ till vanlig tandreglering inte är så vida kända. Det bör även göras känt hur aggressiva de här försvararna av tandreglering med tandutdragning kan vara för att förstå hur oerhört kontroversiellt detta är och hur viktigt det är att kämpa för att folk åtminstone ska få reda på att det finns alternativ. Tycker inte ni också att det är deras/vår rättighet? 

Denna bloggpost baseras på en några år gammal artikel i Medical News Today.

Orthodontic Outrage kallar sig en brittisk påtryckningsgrupp som kritiserar den ortodontiska organisationen i Storbritannien för att skrämma anhängare av alternativa behandlingar till tystnad. Dr. John Mew menar att det är patienterna som drabbas då det är de som måste genomgå käkoperationer som inte hade behövts samt bli rekommenderade att dra ut tänder helt i onödan (något som ni som läst på lite om det här vet kan få långt värre konsekvenser än att bara tänderna tas bort). Hans ord är hårda och han säger att anledningen till att hans rivaler är så rädda för debatter, både i media och rent juridiskt, är för att de faktiskt inte har så mycket att komma med rent vetenskapligt. (Alla ni som varit hos en traditionell tandreglerare, känner ni igen er? Är det inte mycket ”man vet inte så mycket om det ännu” och ”det är svårt att säga hur det blir”?)

I hundra år har åsikterna om tandreglering varit delad i två läger: Ett förespråkar fast apparatur och kirurgi, det andra är för att guida käkarnas växt och vill inte dra ut tänder. I Storbritannien har den förra gruppen vunnit och är den accepterade. Även i Sverige tycks det synsättet tyvärr vara mer standard. I Storbritannien har det gått så långt att utövare som är för guidning av växten blivit anmälda av den andra gruppen och hotade att bli drivna till bankrutt. 

I artikeln säger en intervjuad mamma att hon tagit sin son till tandregleraren i flera år fram tills att pojken fyllde 13. Då blev de tillsagda att hans tänder måste dras ut och att en stor käkoperation krävdes. Hon fortsätter: ”Nu får jag veta att allt detta kunde ha undvikits om han fått förebyggande behandling när han var sex, sju år. Det här rör sig nästan om kontrollerad vanvård.”

Gruppen Orthodontic Outrage anser att följande punker bör diskuteras:


  1. Traditionell tandreglering så som den praktiseras av majoriteten av tandreglerarna i Storbritannien (Obs! Förmodligen även i Sverige!) orsakar ofta mer skada än nytta.
  2. Patienter blir inte informerade om riskerna med behandlingarna och får inte reda på att det finns alternativ. Detta gör att de inte kan fatta ett välgrundat beslut angående behandling.
  3. Den traditionella gruppen är så säker på att den har rätt att den anser det befogat att tysta ner de som är emot tandutdragningar.
  4. Monopolisering inom utbildningen de senaste 30 åren har lett till stor brist på utövare som har kunskap om behandling där man inte behöver dra ut tänder.
  5. Många tandreglerare ägnar sig åt ”kontrollerad vanvård” genom att fördröja behandling till puberteten då det ofta är för sent att använda sig av guidning av käkarna.

Reaktionerna på artikeln liknar väldigt mycket dem jag fått på den här bloggen och i min privata mail. En person säger i kommentarerna:

”Jag är upprörd! Jag vill ha mina fyra tänder tillbaka! Jag vill gå tillbaka i tiden så att jag aldrig skulle behövt ha den där pinsamma rälsen! Jag vill ha ett brett ansikte som mina förfäder, men tack vare en dålig modern diet och att jag fick dra ut tänder och ha tandställning i stället för guidning av växten så kommer jag aldrig att kunna uppnå min fulla potential som naturen avsåg, mitt ansikte kommer alltid att vara smalare än var det egentligen borde varit. Och det är fel. F**!”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar