lördag 21 december 2013

Rättegång - tandställnings påverkan på luftvägarna

Jag fick igår ett mycket intressant email skickat till mig angående en person som håller på att sammanställa en juridisk grupptalan mot universitet som undervisar i tandreglering samt föreningar för utövande tandreglerare. 

Den juridiska processen gäller att många tandregleringsmetoder idag leder till inskränkning av tillväxten av överkäken, vilket i sin tur påverkar patientens andning negativt. Idag finns inte heller någon skyldighet hos tandläkaren att informera om alternativa behandlingar där denna negativa påverkan inte sker. 


Jag har förstås redan skickat in min historia och uppmanar er andra som råkat ut för detta att göra detsamma! Varför? Jo, ett deltagande skulle kunna ge er en känsla av viss upprättelse och dessutom finns chansen att hjälpa andra som står inför val av behandling med tandställning och inte vet om alternativen. Karma, kära vänner. ;)


Jag har gjort ett tappert försök att översätta mailet till svenska för att det ska vara lättare för er att förstå. Omar Lalani som står för initiativet säger att det inte spelar någon roll varifrån i världen du kommer, allt han behöver är ditt namn och din historia.


Okej, här kommer mailet:

-------------------------------------------------------------------------
Grupprättegång mot Ortodontiska Högskolor & Föreningar
- Organiserat i Vancouver, BC

Kontakt :
Omar Lalani
olalani@gmail.com


Har du någon gång behandlats med headgear/tandställning med nackdrag/mössa eller fast tandställning/räls/retainer som sades vara avsedda att begränsa till tillväxten av din överkäke, så att din underkäke kunde komma ikapp för att rätta till ett överbett? Har du nu sömnapné, reducerade luftvägar, en tillplattad ansiktsprofil från sidan, konstant trötthet och/eller kroniska nack- och ryggsmärtor? I så fall kan du överväga att delta i en grupprättegång ("class action lawsuit" på engelska) mot ortodontiska föreningar och högskolor för att de medvetet lär ut och sprider metoder som är skadliga för allmänheten. Detta görs utan att man ordentligt förklarar för patienten vad behandlingen leder till. Dessutom har icke-skadliga alternativ till sådana metoder funnits i årtionden.


Ortodontiska högskolor lär ut att hämmande av tillväxten av överkäken genom räls/headgear/nattandställningar med mössa och annan apparatur kommer att hjälpa barnets underkäke att komma ikapp för att rätta till ett överbett. Problemet med detta är att överkäkens position direkt påverkar dimensionerna och formen hos luftvägen; detta är ett känt anatomiskt faktum. Därför motsvarar en hämmad tillväxt av överkäken en begränsning av en del av de övre luftvägarna. En begränsad luftväg kan få livslånga och katastrofala följder för hälsan, inklusive men inte begränsat till sömnapné.


Ortodontiska högskolor utbildar inte framtida utövare om dessa faror, inte heller informerar de om vikten av att informera potentiella patienter om dem. Ändå är de yrkeskunniga som styr högskolorna fullt medvetna om det anatomiska förhållandet mellan överkäken och luftvägarna. Sedan 1920-talet har alternativ till denna växthämmande - även kallad bakåtflyttande ortodonti (på engelska "retractive" eller "retraction orthodontics") - varit i bruk i många delar av världen och är väl dokumenterade i tandregleringskretsar. Dessa metoder inbegriper användningen av funktionell ortopedisk apparatur som främjar framåt- och lateral tillväxt av över- och underkäken och därmed inte begränsar tillväxten av de övre luftvägarna. Trots att dessa tekniker är tillgängliga fortsätter många ortodontiska högskolor att lära ut bakåtflyttande metoder och många tandreglerare i dag fortsätter att negativt påverka luftvägarna hos barn som de behandlar. Detta utan att informera föräldrar och patienter om dessa risker och utan att berätta att det finns alternativ behandling.


För att denna grupptalan ska lyckas krävs att tillräckligt många människor ställer sig bakom den på ett organiserat sätt. Så snart 100 namn och berättelser samlats in kommer jag att registrera rättegången.


Grupptalan kommer att hävda att ortodontiska högskolor och föreningar har varit engagerade i avsiktlig försummelse gentemot patienter och samhället i stort. Ingen tandreglerare kan förneka sina kunskaper om det anatomiska förhållandet mellan överkäken och luftvägarna, inte heller kan de förneka att hämmande av luftvägarnas tillväxt får konsekvenser för hälsan. Även om tandreglerare inte kan hävda att de har de kunskaper och kvalifikationer för att bedöma påverkan på struktur och funktion av luftvägarna, fortsätter de ändå att använda tekniker som negativt påverkar luftvägarna. Ännu värre är de inte får lära sig att konsultera läkare som är specialiserade på andningsorganen eller öron-näsa- halsläkare under ortodontisk behandling för att till fullo förstå effekterna av de hämmande krafter de utsätter luftvägarna för. Lägg sedan till det faktum att det existerar för luftvägen icke-begränsande alternativ och bristen på information om dessa till föräldrar och patienter.


Sammanfattningsvis: Undervisning och användande av bakåtflyttande metoder trots medvetenhet om konsekvenserna, bristande kunskap om hur man ska utvärdera konsekvenserna, en avsiktlig brist på samråd med kvalificerade experter tillsammans med en uppsåtlig ignorans för alternativ. Vad vi har här är ett klassiskt fall av avsiktlig försummelse som till råga på allt är institutionaliserad.


Om du behandlats med tandställning med räls/headgear/nackdrag eller liknande och inte informerades om eventuella negativa konsekvenser för dina luftvägar eller om att det fanns icke-bakåtflyttande alternativ - var god ange då ditt namn, dina kontaktuppgifter och skicka mig din berättelse för att vara en potentiell kärande i denna grupptalan som vi för närvarande jobbar på.


Än en gång, jag heter Omar Lalani och jag kan nås på olalani@gmail.com . Jag kommer att respektera din integritet och din information kommer endast att användas för inlämning i registreringen av grupprättegången samt dess process.


-------------------------------------------------------------------------

Slut på mailet. Jag upprepar: Skicka in din historia!


Herr Lalanis approach är väldigt intressant tycker jag. En sådan här kritik skulle kunna göras väldigt bred och även involvera påpekanden om risk för TMJ och ansiktsförändringar. Han har dock valt att rikta in sig på andningen vilket är lättare att bevisa samt det faktum att samtliga tandläkare borde känna till något om luftvägar och anatomi.


Det ska bli spännande att se vad detta leder till. Jag kommer att uppdatera er om vad som händer i frågan.