lördag 21 december 2013

Rättegång - tandställnings påverkan på luftvägarna

Jag fick igår ett mycket intressant email skickat till mig angående en person som håller på att sammanställa en juridisk grupptalan mot universitet som undervisar i tandreglering samt föreningar för utövande tandreglerare. 

Den juridiska processen gäller att många tandregleringsmetoder idag leder till inskränkning av tillväxten av överkäken, vilket i sin tur påverkar patientens andning negativt. Idag finns inte heller någon skyldighet hos tandläkaren att informera om alternativa behandlingar där denna negativa påverkan inte sker. 


Jag har förstås redan skickat in min historia och uppmanar er andra som råkat ut för detta att göra detsamma! Varför? Jo, ett deltagande skulle kunna ge er en känsla av viss upprättelse och dessutom finns chansen att hjälpa andra som står inför val av behandling med tandställning och inte vet om alternativen. Karma, kära vänner. ;)


Jag har gjort ett tappert försök att översätta mailet till svenska för att det ska vara lättare för er att förstå. Omar Lalani som står för initiativet säger att det inte spelar någon roll varifrån i världen du kommer, allt han behöver är ditt namn och din historia.


Okej, här kommer mailet:

-------------------------------------------------------------------------
Grupprättegång mot Ortodontiska Högskolor & Föreningar
- Organiserat i Vancouver, BC

Kontakt :
Omar Lalani
olalani@gmail.com


Har du någon gång behandlats med headgear/tandställning med nackdrag/mössa eller fast tandställning/räls/retainer som sades vara avsedda att begränsa till tillväxten av din överkäke, så att din underkäke kunde komma ikapp för att rätta till ett överbett? Har du nu sömnapné, reducerade luftvägar, en tillplattad ansiktsprofil från sidan, konstant trötthet och/eller kroniska nack- och ryggsmärtor? I så fall kan du överväga att delta i en grupprättegång ("class action lawsuit" på engelska) mot ortodontiska föreningar och högskolor för att de medvetet lär ut och sprider metoder som är skadliga för allmänheten. Detta görs utan att man ordentligt förklarar för patienten vad behandlingen leder till. Dessutom har icke-skadliga alternativ till sådana metoder funnits i årtionden.


Ortodontiska högskolor lär ut att hämmande av tillväxten av överkäken genom räls/headgear/nattandställningar med mössa och annan apparatur kommer att hjälpa barnets underkäke att komma ikapp för att rätta till ett överbett. Problemet med detta är att överkäkens position direkt påverkar dimensionerna och formen hos luftvägen; detta är ett känt anatomiskt faktum. Därför motsvarar en hämmad tillväxt av överkäken en begränsning av en del av de övre luftvägarna. En begränsad luftväg kan få livslånga och katastrofala följder för hälsan, inklusive men inte begränsat till sömnapné.


Ortodontiska högskolor utbildar inte framtida utövare om dessa faror, inte heller informerar de om vikten av att informera potentiella patienter om dem. Ändå är de yrkeskunniga som styr högskolorna fullt medvetna om det anatomiska förhållandet mellan överkäken och luftvägarna. Sedan 1920-talet har alternativ till denna växthämmande - även kallad bakåtflyttande ortodonti (på engelska "retractive" eller "retraction orthodontics") - varit i bruk i många delar av världen och är väl dokumenterade i tandregleringskretsar. Dessa metoder inbegriper användningen av funktionell ortopedisk apparatur som främjar framåt- och lateral tillväxt av över- och underkäken och därmed inte begränsar tillväxten av de övre luftvägarna. Trots att dessa tekniker är tillgängliga fortsätter många ortodontiska högskolor att lära ut bakåtflyttande metoder och många tandreglerare i dag fortsätter att negativt påverka luftvägarna hos barn som de behandlar. Detta utan att informera föräldrar och patienter om dessa risker och utan att berätta att det finns alternativ behandling.


För att denna grupptalan ska lyckas krävs att tillräckligt många människor ställer sig bakom den på ett organiserat sätt. Så snart 100 namn och berättelser samlats in kommer jag att registrera rättegången.


Grupptalan kommer att hävda att ortodontiska högskolor och föreningar har varit engagerade i avsiktlig försummelse gentemot patienter och samhället i stort. Ingen tandreglerare kan förneka sina kunskaper om det anatomiska förhållandet mellan överkäken och luftvägarna, inte heller kan de förneka att hämmande av luftvägarnas tillväxt får konsekvenser för hälsan. Även om tandreglerare inte kan hävda att de har de kunskaper och kvalifikationer för att bedöma påverkan på struktur och funktion av luftvägarna, fortsätter de ändå att använda tekniker som negativt påverkar luftvägarna. Ännu värre är de inte får lära sig att konsultera läkare som är specialiserade på andningsorganen eller öron-näsa- halsläkare under ortodontisk behandling för att till fullo förstå effekterna av de hämmande krafter de utsätter luftvägarna för. Lägg sedan till det faktum att det existerar för luftvägen icke-begränsande alternativ och bristen på information om dessa till föräldrar och patienter.


Sammanfattningsvis: Undervisning och användande av bakåtflyttande metoder trots medvetenhet om konsekvenserna, bristande kunskap om hur man ska utvärdera konsekvenserna, en avsiktlig brist på samråd med kvalificerade experter tillsammans med en uppsåtlig ignorans för alternativ. Vad vi har här är ett klassiskt fall av avsiktlig försummelse som till råga på allt är institutionaliserad.


Om du behandlats med tandställning med räls/headgear/nackdrag eller liknande och inte informerades om eventuella negativa konsekvenser för dina luftvägar eller om att det fanns icke-bakåtflyttande alternativ - var god ange då ditt namn, dina kontaktuppgifter och skicka mig din berättelse för att vara en potentiell kärande i denna grupptalan som vi för närvarande jobbar på.


Än en gång, jag heter Omar Lalani och jag kan nås på olalani@gmail.com . Jag kommer att respektera din integritet och din information kommer endast att användas för inlämning i registreringen av grupprättegången samt dess process.


-------------------------------------------------------------------------

Slut på mailet. Jag upprepar: Skicka in din historia!


Herr Lalanis approach är väldigt intressant tycker jag. En sådan här kritik skulle kunna göras väldigt bred och även involvera påpekanden om risk för TMJ och ansiktsförändringar. Han har dock valt att rikta in sig på andningen vilket är lättare att bevisa samt det faktum att samtliga tandläkare borde känna till något om luftvägar och anatomi.


Det ska bli spännande att se vad detta leder till. Jag kommer att uppdatera er om vad som händer i frågan.

fredag 13 september 2013

Tandreglering för vuxna med vidgning av gomJag minns en händelse från när jag var sju år. En jämnårig klasskamrat och jag pratade om mina tänder som redan då visade ett begynnande bettfel. Hon tittade upp i min mun och utbrast förvånat: "Oj, vilken hög gom du har! Min ser inte alls ut så där!"

Det som vid en snabb anblick konstaterades av en sjuåring negligerades av samtliga tandreglerare och andra experter jag besökte under de åtta år som följde fram tills att jag fick en helt bakvänd behandling (som jag absolut inte är ensam om). Vid sju års ålder hade det varit ganska lätt att ta tag i problemet med en gom som var för liten och hade fel form. Nu i vuxen ålder... hmm, inte så lätt längre!

 
Men vänta ett tag! Går det inte att förstora överkäken när man har växt klart? Har tåget gått för all framtid om man inte vill lägga sig under kniven? Ja, därom tvista de lärde - milt sagt!

 
Jag vet att jag redan har skrivit om det här förut men jag skulle vilja dela med mig av det jag hittat på senare tid. Sedan jag började mitt dykande i tandvårdsdjungeln har det börjat poppa upp nya bloggar, videos och sajter där folk skriver om sina behandlingar och visar upp sina resultat. Nu har det även dykt upp berättelser från missnöjda som gjort om tidigare utdragningar av tänder och räls genom att öppna upp gluggarna på nytt och sätta implantat.

 
Låt oss bara reda ut ett par viktiga saker först. Det finns två olika sorters expansion av överkäken. En i sidled och en i framåt-bakåtled. Den förra är ganska vida känd medan den senare är helt okänd av många. Ändå är det kanske framåtvidgningen som ger de allra mest fantastiska resultaten. Se alltså till att vara uppmärksamma på vad som egentligen skrivs på nätet så att ni inte förväxlar de två varianterna (ibland gör man nämligen båda och det händer till och med att man räknar ihop millimetrarna, förvirrande nog).

 
Vi börjar dock med att koncentrera oss på expansionen i sidled eftersom det är den mest omdebatterade.

 
Man skulle kunna säga att överkäksvidgning (eller "palate expansion" som det heter på engelska) är ett ganska vagt begrepp när man pratar om vuxna. Det knepiga är att amerikaner använder ordet "palate" väldigt brett. Egentligen betyder det gom, vilket alltså är suturen mitt uppe i munnen. Men när begreppet används slarvigt kan man även mena benet där tänderna sitter fast ("alveolar bone"). Det finns många tandläkare idag som menar på att man inte kan vidga själva suturen hos vuxna. En ännu mer inskränkt grupp anser att all sorts icke-operativ överkäksvidgning är fejk och att det bara är tänderna som tippas utåt. Men - och om någon tandläkare läser detta, rätta mig om jag har fel - hur kommer det sig då att många vuxna som gjort palate expansion i sidled har fått större kindben? Tyder inte det på en äkta suturvidgning? Det är även många vuxna som berättar om hur de kan andas bättre sedan gommen expanderades och att apparaturen börjat skava upptill när gomvalvet blivit lägre vilket skulle styrka teorin att det är just suturen som påverkats.


I en studie från år 2000 kom man fram till att alla ovan nämnda delar påverkades hos både vuxna och barn, men att siffrorna såg lite olika ut (bl.a. mer suturvidgning för barn). Dock ska man ha i åtanke att själva apparaturen, tiden man har apparaturen och hur snabbt man expanderar påverkar i allra högsta grad. I ovanstående studie användes en Haas expander vilket är en ganska klassisk expanderare och kanske inget man egentligen bör rekommendera till vuxna. Expansionen gjordes i snabb takt vilket man verkligen kan diskutera om det är så särskilt bra, oavsett ålder. (Studien har i och för sig några år på nacken och andra metoder används kanske i större utsträckning idag.) 
 
Läs mer omlångsam expansion här där ett gäng experter med erfarenhet inom området diskuterar.
Stabiliteten är en annan sak som skiljer sig åt mellan barn och vuxna. Även här är buden mycket olika. Vissa anser att icke-kirurgisk gomvidgning hos vuxna alltid är ytterst instabil, men ingen tycks riktigt kunna förklara varför. ALF-anhängarna skryter med att deras apparatur skapar en sådan balans att man så gott som aldrig återfaller. Det påstås att detta är p.g.a. att ALF:en gör så att alla ben i överkäken balanseras, men exakt vilka ben man pratar om är svårt att utläsa ur de rapporter som ligger på nätet. Ni som varit hos en ALF-ortodontist kan kanske fråga detta och berätta i kommentarsfältet?

En annan grupp som gått hos särdeles duktiga Damon braces-utövare påstår att "palate expansion" uppstått för dem med och det finns t.o.m. de som bestämt hävdar att hela deras käkstruktur omformats. 

När man vill göra om behandling med utdragningar och bakåtflyttning med räls för att återställa munnen i rätt skick, brukar den kanske viktigaste delen vara att expandera överkäken framåt (något som borde gjorts redan från början i de flesta fall). Även denna typ av expansion brukar gå bra att göra utan kirurgi.

Nu över till några patientberättelser som berättar om just denna reverserande behandling:

Amerikanska Carrie gjorde behandlingen som skämtsamt kallas "four on the floor orthodontics", dvs. fyra utdragna tänder och tandställning. Efter att ha drabbats av både TMD, sömnapné och förstört ansikte beslöt hon sig för att göra om behandlingen. I skrivande stund har det gått ett år och hon har behandlats med en helt vanlig överkäksvidgare (ej specifikt för vuxna).

Här är en länk till hennes Youtube-kanal där hon uppdaterar flitigt. Det är en mycket gladare Carrie vi får se ju längre fram i behandlingen hon kommer. Hon är rolig och omöjlig att inte tycka om och hon förklarar problematiken rörande ”extraction orthodontics” på ett väldigt pedagogiskt sätt. Läs också kommentarerna hon har fått på videoklippen – det är upprörande många som råkat ut för att sådan här traditionell tandreglering har gått fel.


Ta en titt på dessa före- och efterbilder på Carries tandreglering:

Före, mitt i behandlingen och fram till idag (hon är inte färdig ännu). Framifrån hade hon veck vid munnen och vid näsan och under ögonen. Dessa områden är nu mycket slätare och ja, det syns verkligen att kraniet fyller ut. Ansiktsformen är även något förändrad.


Hennes överkäke har fått en imponerande storlek och form och ganska stora gluggar har redan bildats där hon tänker sätta implantat efter de utdragna tänderna.


Hennes överläpp har åkt fram, kinderna har verkligen poppat ut och benet under huden på ansiktet ser helt enkelt mycket kraftigare ut. Hela ansiktet har kommit framåt skulle man kunna säga.

 
Det är verkligen kul att se så goda resultat! Det känns som en revansch för oss alla tycker jag och inger hopp!

En otroligt imponerande och inspirerande blogg är Claiming Power.
Den skrivs av en ung kille från Michigan som ångrade sin tidigare behandling med utdragna tänder och tandställning. Efter att ha konsulterat åtta(!) functional orthodontists hittade han slutligen en som kunde "ändra tillbaka" behandlingen och göra om allt på rätt sätt. Rekommenderade inlägg:

It's important to ask for what you want och Progress report on palate expansion, men läs gärna hela bloggen.

Här kan ni se en videomorphning på hur man öppnar upp gluggar med hjälp av främst framåtexpansion.
 
Den här herrn återföll, som så många andra, efter tidigare felaktig behandling och beslöt sig för att på äldre dar expandera över- och underkäken både i sidled och framåt (dock utan att göra implantat). En mycket intressant och trevlig blogg!  

Som ni ser finns det massor av hopp även om man är vuxen och vill genomgå tandreglering där man vidgar sin gom utan operation. Det finns många, många fler bloggar, forum och videos där ute. Vi lever i en mycket spännande era och kan alla tacka vår lyckliga stjärna för att vi har Internet där vi kan följa varandra och utbyta erfarenheter (det gäller även ni som kommenterar här på min blogg)!

måndag 20 maj 2013

Osynlig tandställning - en annorlunda metod

Jag befinner mig just nu i Austin, Texas hos min amerikanska pojkvän och vi har precis varit hos tandregleraren med hans 13-åriga son. Detta var en mycket annorlunda upplevelse som jag tror att många svenskar kan vara intresserade av. Besöket var som natt och dag jämfört med mycket av det vi möts av i Sverige. Vi rekommenderades en helt osynlig tandställning som förbättrar käkens funktion.

Några dagar tidigare hade vi ätit middag med min pojkväns kompisar och de hade berättat om sina barn vilka även de behövde tandställning. Den ene visade en bild på sin dotter och sade skrattande: "Tandläkaren sa direkt att hon skulle få tandställning och ja, både mamma och pappa har ju haft det." Det lät nästan som "något man bara gör" utan att ifrågasätta och dessutom ett elände man skrattar lite åt. För min pojkvän hade det dock varit annorlunda. Han hade instinktivt känt på sig i maggropen att det här var någonting som absolut måste bli rätt för hans sons räkning. Han ville inte lägga ansvaret i vem som helsts händer och därför hade han dragit sig för att kontakta den tandreglerare som hans vanliga tandläkare hade rekommenderat. Han blev överlycklig när han hörde att jag var påläst och tog snabbt till sig de teorier jag stödjer. Då han är ingengör hade han inga problem med att förstå grundläggande benstrukturer och kunde lätt sätta sig in ungefär i hur olika apparatur fungerar. 


Jag rekommenderade att vi skulle gå till en så kallad "functional orthodontist" och faktiskt så hittade vi ett par stycken här i Austin. Jag valde ut Dr. Medina efter en titt på hennes hemsida där hon skriver om vad hon står för


Sonen hade tidigare berättat för oss att han uppskattade att ungefär 50% av hans skolkamrater har tandställning i form av räls. Det var ingenting han såg fram emot själv men då han störde sig på sina tänder, ibland hade ont i munnen samt då och då hörde ett krasande ljud (liknande när man trampar på glasskärvor) i käkleden ville han verkligen gå på en konsultation.


Dr. Medina började med att ställa alla möjliga frågor om pojkens hälsa och poängterade flera gånger att hon har ett holistiskt synsätt där man försöker se till hela människan. Hon försökte sedan hitta triggerpunkter relaterade till TMJ (käkleden) och observerade sonen medan han pratade, svalde, öppnade munnen och slutligen ansiktet i vila. Snabbt såg hon samma sak som jag tidigare misstänkt, nämligen att hans överkäke var lite för kort i framåt-bakåt-led. Hans bett var något öppet och vissa av underkäkens tänder låg framför dem i överkäken när han bet ihop. Hon förklarade att detta skulle kunna bero på att han vid sväljning trycker på tänderna hårt med tungan. Pojken har tidigare haft lindriga problem med astma och allergier vilket kan vara relaterat. Han beskrev även att han andats genom munnen i hela sitt liv och att han önskat att han tidigare vetat att det kan påverka käkarna och tänderna. Dr. Medina lugnade honom med att: "Jag önskar också att jag vetat! Det är så vanligt med de här problemen och tyvärr är det så få som vet vad munandning kan ställa till med." 


Hon föreslog en behandling där överkäken expanderas framför allt framåt (och även något utåt i sidled). Detta skall ske med hjälp av en väldigt snäll apparatur som kallas BWS. Den ser ut som en liten tråd som går mellan de bakersta kindtänderna och runt överkäkens tänder på insidan. Under nätterna bär man en skena som ser ut som ett munskydd vilken aktiverar själva expanderaren. Tandställningen är osynlig och är inte mycket i vägen. Den expanderar käken och därför undviks negativa effekter som annars är förknippat med räls, t.ex. rotresorptioner, tandkött som halkar ner och sliten emalj. "Jag gillar inte tandställning i form av räls, jag försöker i det längsta undvika det om det går!" förklarade Dr. Medina. "Det finns de som tror att man måste använda räls och att det inte kommer att funka med den här osynliga sortens tandställning och då får man ju göra det ändå. Så om du verkligen vill kan jag sätta räls på dig!" Sonen skrattade. "Nej tack!" 


Jag frågade om han skulle behöva retainer efter behandlingen var klar. Hon sa att han endast kommer att behöva det en kort tid. "Tidigare har man ju blivit rekommenderad att använda retainer resten av livet," påpekade jag. "Ja, jag vet! Och det är ju helt orealistiskt, det är rent av löjligt! It doesn't make any sense," tyckte Dr. Medina. Hon fortsatte: "Även med retainer kan tänderna gå tillbaka. Jag har själv haft tandställning två gånger och det gick tillbaka båda gångerna. Det var då jag insåg att det fanns ett problem med hur jag använde munnen." Den här kliniken fokuserar alltså långt ifrån bara på raka tänder, här försöker man lära ut till patienterna hur de ska svälja, andas och använda tungan på rätt sätt. Det kallas för orofacial myology och myofunctional orthodontics. 


"Vad gör vi om behandlingen inte skulle fungera?" frågade min pojkvän. "Det KOMMER att fungera," svarade Dr. Medina bestämt. "Men bara om du gör som jag säger. Jag är inte Harry Potter, ser du. Jag har visserligen en gyllene apparatur men man måste följa instruktionerna." Sonen sken upp: "Du har en trollstav men ingen trollformel?" Vi skrattade allihop och tyckte att han precis slagit huvudet på spiken. 


Tidigare hade den här tandregleraren jobbat med traditionell ortodonti där man drog ut tänder och främst flyttade bakåt i munnen. Där man koncentrerade sig mest på att själva tänderna skulle bli raka. Hon kunde själv se att någonting inte stämde med patienternas slutgiltiga resultat (både utseendemässigt och funktionsmässigt) och ifrågasatte även sin egen tidigare behandling. Därefter skolade hon om sig till functional orthodontist och specialist inom facial orthopedics, TMD m.m. När vi frågade vad hon tyckte om att dra ut 4:or och 5:or i samband med tandreglering ryggade hon tillbaka och grinade illa med hela ansiktet. "Neeeej! Gud, jag gör inte sådant." Hon berättade vidare: "Förr i tiden hade vi i ett fall som hans trott att det var underkäken som satt för långt fram och att den måste bak. Men nu har vi sett ljuset! Det är överkäken som ska fram! Vilken aha-upplevelse!" Det var inget snack om att vi hade att göra med en mycket, mycket passionerad yrkeskvinna.


Behandlingen kommer att ta ungefär 18 månader och tandställningen kommer alltså att vara helt osynlig under hela tiden (förutom nattetid). Pojken kommer förmodligen inte ens att berätta för sina kompisar att han genomgår en ortodontisk behandling. I detta fall blev det även billigare än om han skulle ha valt traditionell tandställning. 


När han senare berättade för sin mamma om besöket fick denne en smärre uppenbarelse: "Jaha, så det var därför mina tänder gick tillbaka när jag slarvade med retainer, nu förstår jag!"


Om det känns intressant för er kommer jag att rapportera om hur det går för pojken med hans osynliga tandställning och behandlingen i övrigt. Vi tyckte alla att den här approachen kändes vettig och kommer att köra på den. Spännande fortsättning följer! 

Här ser ni en bild på den från utsidan sett osynliga apparatur som kommer att användas i behandlingen.