Varför är tandställning med bakåtflyttning dåligt?

Människor som har sneda tänder och bettfel har väldigt ofta käkar som inte växt rätt och som sitter för långt bak och är smala. Traditionell tandreglering som flyttar tänder bakåt i käken förvärrar detta problem. Minsta lilla millimeter kan spela roll. Det som kan hända är att bettet hamnar för långt bak och då spelar det ingen roll om tänderna passar ihop eftersom käkleden måste arbeta i fel läge. Med tandställning som flyttar bakåt kan även tungans plats reduceras och den söker sig då bakåt mot halsen. Detta kan leda till andningssvårigheter och till och med sömnapné. 

Många forskningsstudier har visat att tandreglering med bakåtflyttning har en negativ påverkan på ansiktet. Har man problem med bettet och sneda tänder har man ofta ett ansikte som växt sig långt med ett stort avstånd mellan nästipp och överkäkens tänder. Som tidigare nämnts kanske inte heller käkarna har växt tillräckligt långt fram. Det som händer när man flyttar tänderna bakåt är att ansiktet guidas att bli ännu längre och haka och överläpp blir insjunkna. Det kan leda till att näsan ser större ut, att överläppen går inåt, att man får veck vid mun och kinder samt dubbelhaka trots att man är smal. Detta blir värre med åren och det finns forskning som visat att ansiktet åldras fortare med den här metoden.

Idag får väldigt många inte reda på de här riskerna med tandställning och tandreglering innan de påbörjar behandling. Det är därför jag skriver den här bloggen. 

Mer information här.